Difference between revisions of "ເປັດ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: '''ເປັດ''' ເປັນສັດປີກໃນວົງນົກເປັດນ້ຳ (Anatidae) ສົບແບນ ຕີນແບນ ລະຫວ່...)
 
 
[[ຮູບ:Birds of Ramat Gan (12).jpg|thumb|ເປັດ]]
'''ເປັດ''' ເປັນ[[ສັດປີກ]]ໃນ[[ວົງນົກເປັດນ້ຳ]] (Anatidae) [[ສົບ]]ແບນ [[ຕີນ]]ແບນ ລະຫວ່າງນິ້ວມີ[[ພັງຜືດ]]ຍຶດຕິດກັນເພື່ອໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນ[[ການລອຍນ້ຳ]] ໂຕມີຫຼາກຫຼາຍ[[ສີ]] ແມ່ນ [[ສີນ້ຳຕານ|ນ້ຳຕານ]] [[ສີຂາວ|ຂາວ]] [[ສີຂຽວ|ຂຽວ]] [[ສີບົວ|ບົວ]] [[ສີມ່ວງ|ມ່ວງ]] ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ[[ຫ່ານ]] ລອຍນ້ຳເກັ່ງ ກິນ[[ປາ]] ພວກພືດນ້ຳແລະສັດນ້ອຍ ໆ ມີກົກກະກູນມາຈາກ[[Anas platyrhynchos|ເປັດແມລາດ]] (''Anas platyrhynchos''). ເປັດເປັນນົກນ້ຳທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ[[ຫົງ]]ແລະ[[ຫ່ານ]] ແລະສາມາດພົບເຫັນໄດ້ທັງໃນ[[ນ້ຳຈືດ]]ແລະ[[ນ້ຳເຄັມ]].
== ອ້າງອີງ ==

edits