ທຸລະກິດ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
{{template:ຂະຫຍາຍ}}
 
ໃນດ້ານ[[ເສດຖະກິດ]]ທຸລະກິດ ແມ່ນ [[ວິທະຍາສາດ]]ໃນການ [[ບໍລິຫານ]], ຄຸ້ມຄອງ [[ຄົນ]], [[ອົງການຈັດຕັ້ງ]]ເພື່ອ ທຳ[[ການຜະລິດ]], ຫຼື [[ສະໜອງການບໍລິການ]]ທີ່ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນ ເພື່ອ ສະແຫວງຫາ [[ຜົນກຳໄລ]]. ບຸກຄົນ ເຮັດທຸລະກິດ ແມ່ນ [[ນັກທຸລະກິດ]]ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ມັກຖືກເອີ້ນວ່າ [[ບໍລິສັດ]]ຫຼື [[ວິສາຫະກິດ]].
 
2,109

edits