ໝູ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
}}
 
'''ໝູ''' ຫຼື '''ໝູບ້ານ''' ({{ຊື່ວິທະຍາສາດ|Sus scrofa domesticus}}) ເປັນສັດສີ່ຕີນ ເປັນສັດລ້ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງມະນຸດມັກລ້ຽງເພື່ອເປັນອາຫານ. ມີບັນພະບຸລຸດ ເປັນ [[ໝູປ່າ]] (''Sus scrofa''), ໂດຍໝູສາມາດຈຳແນກເປັນສະປີຊີຍ່ອຍຂອງໝູປ່າ ຫຼືເປັນອີກສະປີຊີນຶ່ງແຍກຕ່າງຫາກ. ຫົວແລະຄວາມຍາວລຳໂຕຢູ່ລະຫວ່າງ 0.9 ເຖິງ 1.8 ແມັດ ໂຕໃຫຍ່ເຕັມໄວໜັກປະມານ 50 ເຖິງ 350 ກິໂລ. ໝູແມ່ນວ່າເປັນສັດກີບຄູ່ແມ່ນວ່າໝູເປັນສັດກີບຄູ່ ເຊິ່ງມັກກິນພືດເປັນອາຫານ ແຕ່ກໍກິນໄດ້ທັງພືດແລະສັດເປັນອາຫານເໝືອນກັບບັນພະບຸລຸດໝູປ່າໝູກໍກິນໄດ້ທັງພືດແລະສັດເປັນອາຫານເໝືອນກັບບັນພະບຸລຸດໝູປ່າ. ໝູມີວິວັດທະນາການກະເພາະອາຫານໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະລຳໄສ້ຍາວຂຶ້ນຍ້ອນພືດຍ່ອຍຍາກກວ່າຊີ້ນ. ເອີ້ນໝູໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໂຕດຽວວ່າ ໝູທອກ.
 
== ອ້າງອີງ ==
໔.໓໒໗

edits