Difference between revisions of "ຍານອາວະກາດ"

New page: ຍານອາວະກາດ ແມ່ນ ຍານພະຫະນະ ທີ່ ຄົນສາມາດ ຂັບຂີ່ໄປສູ່ ອາວະກາດ. ຄວາມຈິ...
(New page: ຍານອາວະກາດ ແມ່ນ ຍານພະຫະນະ ທີ່ ຄົນສາມາດ ຂັບຂີ່ໄປສູ່ ອາວະກາດ. ຄວາມຈິ...)
(No difference)
໒.໑໐໙

edits