ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌: Difference between revisions

no edit summary
ໜ້າໃໝ່: '''ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລີຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອອເລົ້ນ''' ແມ່ນເຈົ້າຍິງ...
 
No edit summary
ແຖວ 1:
[[ຮູບ:Princess Amalia of the Netherlands on a bike.jpg|thumb|200px]]
'''ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລີຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອອເລົ້ນ''' ແມ່ນເຈົ້າຍິງແຫ່ງເນເທໍົ້ແລນ