Difference between revisions of "ປະເທດໄທ"

no edit summary
 
=== ຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ ===
ໃນອະດີດ ພື້ນທີ່ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນປະເທດໄທນັ້ນມີມະນຸດເຂົ້າມາຢູ່ອາໄສຕັ້ງແຕ່[[ຍຸກຫິນເກົ່າ]] ຄືຮາວ 20,000 ປີທີ່ແລ້ວ ພູມິພາກດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອິດທິພົນທາງວັດທະນະທຳແລະທາງສາດສະໜາຈາກອິນເດຍ ນັບຕັ້ງແຕ່[[ອານາຈັກຟູນັນ]] ເມື່ອຮາວຄຣິສຕະສະຕະວັດທີ່ 1 ແຕ່ສຳຣັບຣັດຂອງຄົນໄທແລ້ວ ຕາມຕຳນານໂຍນົກໄດ້ບັນທຶກວ່າ ການກໍ່ຕັ້ງອານາຈັກຂອງຄົນໄທຄັ້ງແຮກເກີດຂຶ້ນເມື່ອຮາວການກໍ່ຕັ້ງອານາຈັກຂອງຄົນໄທຄັ້ງທຳອິດເກີດຂຶ້ນເມື່ອຮາວ ພ.ສ. 1400
 
=== ອານາຈັກສຸໂຂໄທ ===
໔.໓໑໖

edits