ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ: Difference between revisions

{{ຂະຫຍາຍ}}
(wikidata interwiki)
({{ຂະຫຍາຍ}})
 
{{ຂະຫຍາຍ}}
[[ຮູບ:Supply-and-demand.svg|thumb|right|ລາຄາ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ຊິຖືກຕັດສິນໂດຍ ດຸນຍະພາບ ລະຫວ່າງ ປະລິມານການຜະລິດ ໃນແຕ່ລະ ລະດັບລາຄາ (ການສະໜອງ) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊື້ ໃນແຕ່ລະລະດັບລາຄານັ້ນ (ຄວາມຕ້ອງການ). ເສັ້ນສະແດງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າຄວາມຕ້ອງການ ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ D<sub>1</sub> ຫາ D<sub>2</sub>, ລາຄາ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດກໍ່ຊິເພີ່ມຂຶ້ນ.]]
 
໒໐໙

edits