Difference between revisions of "ປະເທດຕວັກກີ"

no edit summary
'''ຕວກກີ''' ຫຼື '''ທືລະຄີເຢ''' (Türkiye) ແມ່ນ[[ປະເທດ]]ໃນ[[ເອີລົບ|ທະວີບເອີລົບ]] ແລະ[[ທະວີບອາຊີ|ອາຊີ]]. ມີຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ '''ສາທາລະນະລັດຕວກກີ''' ({{lang-en|Republic of Turkey}}; {{lang-tr|Türkiye Cumhuriyeti}}) ແມ່ນສາທາລະນະລັດລະບົບລັດຖະສະພາໃນ[[ເອີລາຊີ]] ພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍຕັ້ງຢູ່ໃນ[[ອາຊີຕາເວັນຕົກ]] ໂດຍມີສ່ວນໜ້ອຍໃນ[[ທະລາເຄຍຕາເວັນອອກ]]ໃນເອີລົບຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ມີພົມແດນຕິດຕໍ່ກັບ 8 ປະເທດ ຄື [[ປະເທດຊູລິຢາຊູລິຢາ]]ແລະ[[ອິລັກ]]ທາງໃຕ້ [[ປະເທດອິລານອິລານ]] [[ຮາຢາສະຕານ]]ແລະດິນແດນສ່ວນແຍກ[[ນາກຊີວັນ]]ຂອງ[[ອາເຊີລະໄບຈານ]]ທາງຕາເວັນອອກ [[ປະເທດຊາຄາລະທະແວລໍຊາຄາລະທະແວລໍ]]ທາງຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ [[ປະເທດບູນກາລີບູນກາລີ]]ທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະ[[ປະເທດເອລາດາເອລາດາ]]ທາງຕາເວັນຕົກ [[ທະເລດຳ]]ຢູ່ທາງເໜືອ [[ທະເລເມດີແຕກລາເນ]]ທາງໃຕ້ ແລະ[[ທະເລເອເຈໂອ]]ທາງຕາເວັນຕົກ [[ຊ່ອງແຄບໂບສະໂຟໂລດ]] [[ທະເລມາລະມາລາ]]ແລະ[[ຈານັກຄາເລ]] (ລວມກັນເປັນ[[ຊ່ອງແຄບຕວກກີ]]). ແບ່ງເຂດແດນລະຫວ່າງທະລາຄີແລະທືລະເຄຍແບ່ງເຂດແດນລະຫວ່າງທະລາຄີແລະ[[ອານາໂດລູ]] ແລະຍັງແຍກ[[ທະວີບເອີລົບ]]ກັບ[[ທະວີບອາຊີ]]. ທີ່ຕັ້ງຂອງຕຸຣກີ ນ ທາງແພຣ່ງຂອງຢຸໂຣປແລະເອເຊີຢທຳໃຫ້ຕຸຣກີມີຄວາມສຳຄັຍທາງພູມິຣັຖສາສຕຣ໌ອຢ່າງຢິ່ງບ່ອນຕັ້ງຂອງຕວກກີໃນທາງແພ່ງຂອງເອີລົບແລະອາຊີເຮັດໃຫ້ຕວກກີມີຄວາມສຳຄັນທາງພູມິລັດຖະສາດຢ່າງຍິ່ງ.
 
==ອ້າງອີງ==
<references />
໔.໓໑໔

edits