ສະຫຍາມ: Difference between revisions

Tag: Mobile app edit
Tag: Mobile app edit
=== ສະຫຍາມໃນຖານະຊົນຊາດ ===
ສະຫຍາມແມ່ນຊື່ດິນແດນແລະກຸ່ມຊົນບໍ່ຈຳກັດຊາດພັນ ເຊິ່ງອາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າສະຫຍາມເປັນ "ພວກຮ້ອຍພໍ່ພັນແມ່" ຄື ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຊົນຊາດໃດຊົນຊາດນຶ່ງ ແຕ່ອາໄສລັກສະນະພາຍນອກເປັນຕົວກຳໜົດ ເຊັ່ນ ໃຊ້ເອິ້ນຜູ້ທຳມາຫາກິນໃນບໍລິເວນຕາມນ້ຳພຸທີ່ຜຸດຈາກແອ່ງດິນອ່ອນຫຼືດິນໂຄນ<ref>สุจิตต์ วงษ์เทศ. หน้า 60.</ref> ຫຼືອາດໃຊ້ເອິ້ນຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຮິມ[[ແມ່ນ້ຳຂອງ]]<ref>สุจิตต์ วงษ์เทศ. หน้า 76.</ref>
 
== ອ້າງອີງ ==
໔໑໙

edits