Difference between revisions of "ເຕັກໂນໂລຊີ"

ຂຍາຍລັກສະນະຂອງແຕ່ລະພາສາ
(Bot: Migrating 123 langlinks to WP:Wikidata - d:q11016)
(ຂຍາຍລັກສະນະຂອງແຕ່ລະພາສາ)
Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile web edit
 
 
(ພາສາອັງກິດ:Technology ພາສາລາວ:ເຕັກໂນໂລ ພາສາໄທ:เทคโนโลยี)
ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນຫຍັງ?
ຊີແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນການນຳເອົາຄວາມຮູ້ ຫລື ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະດິດຄິດແຕ່ງສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກ,ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(Information Technology),ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ(Communication Technology)...<br />
 
Anonymous user