Difference between revisions of "ນົກແກ້ວ"

no edit summary
 
'''ນົກແກ້ວ''' ເປັນ[[ນົກ]]ຊະນິດນຶ່ງ ຈັດຢູ່ໃນຊັ້ນ[[ສັດປີກ]].
<big>1.== ລັກສະນະທົ່ວໄປ: ==
ເປັນນົກທີ່ມີສົບແດງໃຫຍ່ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຂົນສີຂຽວທົ່ວຮ່າງກາຍ ແລະ ປະສົມສີແດງອ່ອນເປັນແຜ່ຢູ່ບາໄຫລ່
ຕີນສີເຫຼືອງ.ສຳລັບໂຕຜູ້ຄໍຈະດຳ ແລະ ມີລັກສະນະສີບົວເປັນວົງຢູ່ກ້ານຄໍ,ສ່ວນໂຕແມ່ເອີກສີຂຽວບໍ່ມີວົງຢູ່ກ້ານຄໍ.
 
 
2.== ການກະຈາຍພັນ: ==
ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະແຂວງອັດຕາປື ແລະ ການສຳຫລວດທີ່ຜ່ານມາ
ປະກົດມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນເຊປຽນ,ຄອນພະເພັງ, ຫ່າງດອນ, ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນແລະຫີນຫນາມຫນໍ່ ແຂວງຄຳມວນ.
 
 
3.== ຂະໜາດຮູບຮ່າງ: ==
ຄວາມຍາວ 51 ຊມ (ນັບແຕ່ຫົວເຖິງປາຍຫາງ ຂອງຕົວທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່)
 
 
4.== ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອຸປະນິໄສ: ==
ມັກອາໄສຢູ່ປ່າເປີດ ຜັດປ່ຽນໃບ ແລະ ຢູ່ໃກ້ຫ້ວຍນ້ຳຕາມປ່າດົງດີບ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະຢູ່ຕາມເຂດທົ່ງພຽງ.
ເປັນນົກທີ່ມັກຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ບິນໄປຕາມງ່າໄມ້ໂດຍອາໄສສົບຂອງມັນໃນການຊ່ວຍໃນການເກາະງ່າໄມ້.
 
 
5.== ສະຖານະພາບທາງດ້ານການອານຸລັກ: ==
ເປັນນົກທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນໃນ ສ ປ ປ ລາວ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີຫວງຫ້າມປະເພດ II ຂອງ CITES ຈຳນວນ
ປະຊາກອນຂອງນົກຊະນິດນີ້ ນັບມື້ນັບຫນ້ອຍລົງ ທັງນີ້ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າມີການລ່າເພື່ອນຳມາເປັນສັດລ້ຽງ ແລະ ຄ້າຂາຍ.
</big>
<gallery>
ຮູບ:http://laoupload.com/3USBD90QODJ0/Nokkeo.bmp.html
</gallery>
 
{| class="wikitable"
| ອານາຈັກ || Animalia
|-
| ໄຟລຳຟີລຳ || Chordata
|-
| ຊັ້ນ || Aves
| ຕະກຸນ || Psittacula
|-
| ສະເປຊີ່ແອສະແປດ || P. eupatria
|-
| ຊື່ພາສາລາວ || ນົກແກ້ວ
|}
[[ໝວດ:ນົກ]]
໔.໓໑໔

edits