Difference between revisions of "ສວນສາທາລະນະ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: '''ສວນສາທາລະນະ''' (ຄຳເຄົ້າ: ສວນສາທາຣນະ<ref>ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້າ...)
 
[[ຮູບ:1907 park Pitesti 12.jpg|thumbnail|right|ສວນສາທາລະນະໃນ[[ປະເທດລູມານີ]].]]
'''ສວນສາທາລະນະ''' (ຄຳເຄົ້າ: ສວນສາທາຣນະ<ref>ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.</ref>, {{lang-en|park}}, {{lang-fr|parc}}) ໝາຍເຖິງບໍລິເວນສາທາລະນະທີ່ພາກ[[ລັດ]] ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມັກເປັນໜ່ວຍການປົກຄອງສ່ວນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ [[ເທສະບານ]] ອົງການບໍລິຫານສ່ວນ[[ແຂວງ]] ຫຼືອົງການບໍລິຫານສ່ວນເມືອງ ຈັດໃຫ້ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈແກ່[[ປະຊາຊົນ]]ຕາມຊຸມຊນແລະເມືອງຕ່າງໆ ໂດຍລັດເປັນເຈົ້າຂອງແລະເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງປົກປັກຮັກສາ. ປັດຈຸບັນ ການຈັດບ່ອນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈຖືເປັນໜ້າທີ່ຂອງລັດ ແຕ່ສວນສາທາລະນະໃນຄວາມໝາຍນີ້ ອາດຈັດສ້າງໂດຍເອກະຊົນແລ້ວອຸທິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກໍໄດ້.
 
໔.໓໑໖

edits