Difference between revisions of "ນ້ຳດື່ມ"

no edit summary
'''ນ້ຳດື່ມ''' ({{lang-en|drinking water ຫຼື potable water}}, {{lang-fr|eau potable}}) ຫຼື '''ນ້ຳສະອາດ''' ແມ່ນ[[ນ້ຳ]]ທີ່ປອດໄພສຳລັບການດື່ມໂດຍ[[ມະນຸດ]] ຫຼື ຢູ່ໃນລະດັບອັນຕະລາຍຕ່ຳໃນການດື່ມ. ໃນ[[ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ]]ສ່ວນຫຼາຍ ນ້ຳທີ່ນຳໄປໝຸນໃຊ້ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ [[ເຮືອນ]] ບ່ອນຄ້າຂາຍ ແລະຕາມສະຖານທີ່ອື່ນໆ ຈະມີຄວາມປອດໄພໃນການດື່ມຕາມມາຕະຖານສາກົນ. ນ້ຳສະອາດສ່ວນຫຼາຍມີການໃຊ້ໃນ[[ຫ້ອງນ້ຳ]] ແລະ ການຫົດນ້ຳກົກໄມ້ການຫົດນ້ຳ[[ກົກໄມ້]].
{{ເຄື່ອງດື່ມ|collapsed}}
[[ໝວດ:ນ້ຳ]]
໔,໒໘໘

edits