Difference between revisions of "ລົດເມ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: '''ລົດເມ''' (ຄຳເຄົ້າ: ຣຖເມລ໌<ref>ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນ...)
 
'''ລົດເມ''' (ຄຳເຄົ້າ: ຣຖເມລ໌ຣົຖເມລ໌<ref>ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.</ref>, {{lang-en|bus}}, {{lang-fr|autobus}}) ແມ່ນລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນລະບົບນຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການເທິງ[[ຖະໜົນ]] ໂດຍມີລັກສະນະເປັນລົດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບັນທຸກ[[ຜູ້ໂດຍສານ]]ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍກຳໜົດເສັ້ນທາງ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ເອິ້ນຊື່ເສັ້ນທາງເປັນໂຕເລກ ເຊັ່ນ ສາຍ 1 ສາຍ 2 ແລະມີເກັບຄ່າໂດຍສານໂດຍວິທີຕ່າງໆ ກັນໄປ.
 
=== ອ້າງອີງ ===
໔.໓໑໖

edits