Difference between revisions of "ຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: '''ຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີ''' ({{lang-th|จังหวัดปราจีนบุรี}}) ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກ...)
 
'''ຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີ''' ({{lang-th|จังหวัดปราจีนบุรี}}) ແມ່ນ[[ຈັງຫວັດ]]ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ[[ປະເທດໄທ]] ນັບເປັນຈັງຫວັດແຫ່ງມໍລະດົກໂລກ ເນື່ອງຈາກມີອຸທະຍານແຫ່ງຊາດອັນເປັນມໍລະດົກໂລກເຖິງ 3 ແຫ່ງ ແລະເປັນເມືອງທີ່ມີປະຫວັດສາດດົນນານ. ມີການພົບຊາກບູຮານສະຖານໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງຈັງຫວັດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດຫຼາຍແຫ່ງ ທັງຍັງເປັນຈັງຫວັດທີ່ມີພື້ນທີ່[[ປ່າ]]ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາກຕາເວັນອອກອີກນຳ.
 
ແຕ່ເດີມຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີມີພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກໃນອະດີດເຄີຍມີການຍຸບລວມ[[ຈັງຫວັດນະຄອນນາຍົກ]]ເຂົ້າກັບ[[ຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີ]]ໃນປີເຂົ້າກັບຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີໃນປີ ຄ.ສ. 1943 ເພື່ອເປັນການປະຫຍັດງົບປະມານໃນສະພາວະທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕົກຕ່ຳລະຫວ່າງສົງຄາມ. ຕໍ່ມາໃນປີ ຄ.ສ. 1946 ຈຶ່ງມີພະລາຊະບັນຫຍັດຈັດຕັ້ງຈັງຫວັດນະຄອນນາຍົກຂຶ້ນອີກເທື່ອ. ຢ່າງໃດກໍດີພື້ນທີ່ຂອງຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີກໍຍັງຄົງມີຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນການປົກຄອງແລະໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກບາງ[[ອຳເພີ]]ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໂຕຈັງຫວັດຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການກາພະລາຊະບັນຫຍັດຯ ໃຫ້ແຍກບາງອຳເພີທາງດ້ານທິດຕາເວັນອອກຂອງຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີແລ້ວລວມກັນຈັດຕັ້ງເປັນ[[ຈັງຫວັດສະແກ້ວ]]ໃນປີ ຄ.ສ. 1993 ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.
 
[[ໝວດ:ຈັງຫວັດໃນປະເທດໄທ]]
໔.໓໑໔

edits