Difference between revisions of "ຄອມພິວເຕີ"

(ໂຣບົດ ພວມເພີ່ມ: lez:Компьютер)
ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ,ເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຼ້ຈັກບັນດາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຄອມພິວເຕີເສຍກ່ອນ.
= ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນຄອມພິວເຕີ (Computer)=
= 1.) ຫນ່ວຍສະແດງຜົນ (ຈໍພາບ/Monitor)=
พ่อง กูอ่านไม่รู้เรื่องสัส
 
= 2.) ຫມໍ້ເກັບໄຟຟ້າ (UPS)=
= 3.) ຄີບອດ (ແປ້ນພີມ/Keyboard)=
Anonymous user