Difference between revisions of "ຂົວມິດຕະພາບລາວ - ໄທ ແຫ່ງທີ 4"

ໂດຍຮູບແບບຂອງການບໍລິການທີ່ສອງຝ່າຍ ຈະໃຊ້ແມ່ນ ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ(Single stop inspection).
 
[[de:Vierte Thai-Lao-Freundschaftsbrücke]]
[[en:Fourth Thai–Lao Friendship Bridge]]
[[fr:Pont de Houei Sai]]
[[th:สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)]]
໑໕໑

edits