Difference between revisions of "ດັດຊະນີ (ເສດຖະກິດ)"

no edit summary
(r2.7.1) (ໂຣບົດ ພວມເພີ່ມ: en:Index (economics))
ໃນຂະແໜງ [[ເສດຖະສາດ]] ແລະ [[ການເງິນ]], ດັດຊະນີ ແມ່ນ ບັນທັດຖານທາງສະຖິຕິ ຂອງ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ກຸ່ມຂໍ້ມູນຕົວແທນໃດໜຶ່ງ. ຂໍ້ມູນໃນທີ່ນີ້ ອາດຈະມາໄດ້ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ເຊັ່ນ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ລາຄາ, ຜະລິດຕະພາບ, ການຈ້າງງານ ແລະອື່ນໆ. ດັດຊະນີເສດຖະສາດ ຈະຕິດຕາມ ສະພາວະຂອງເສດຖະກິດຈາກຫຼາຍຈຸດຢືນ. ດັດຊະນີເສດຖະກິດສາກົນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນແຜ່ຫຼາຍ ເຊັ່ນ [[ໂກຼໂບລດາວ]](Global Dow), [[ນາສດັກປະສົມ]](NASDAQ Composite) ຈະຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບັນດາລິສັດໃຫຍ່ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດ.
 
==ດັດຊະນີຕາມແຫຼ່ງ==
==ດັດຊະນີ==
===ລັດຖະບານລາວ===
ຜູ້ສະໜອງ: '''[[ບໍລິສັດດາວໂຈນສ໌]]'''
* [[ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້ (ລາວ)|ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້]]
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ບໍລິສັດດາວໂຈນສ໌]]'''===
* [[ຄ່າສະເຫຼ່ຍອຸດສາຫະກຳດາວໂຈນສ໌]] (Dow Jones Industrial Average)
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ສະແຕນດາດ & ພົວສ໌]]''' (Standard & Poor's)===
* [[S&P 500]]
* [[S&P 400]]
* [[S&P ສາກົນ 1200]] (S&P Global 1200)
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ບໍລິສັດລົງທຶນຣັດເຊລ]]''' (Russell Investments)===
* [[ດັດຊະນີ Russell 1000]]
* [[ດັດຊະນີ Russell 2000]]
* [[ດັດຊະນີ Russell Midcap]]
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ບໍລິສັດລົງທຶນສາກົນມໍແກນສະແຕັນເລ]]''' (Morgan Stanley Capital International)===
* [[ດັດຊະນີ MSCI ສາກົນ]]
* [[ດັດຊະນີ MSCI EAFE]] (EAFE ໝາຍເຖິງ ເອີຣົບ, ອົສຕຣາອາຊີ ແລະ ຕາເວັນອອກໄກ)
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ຕະຫຼາດຫຸ້ນບອມເບ]]''' (Bombay Stock Exchange)===
* [[BSE_Sensex|BSE SENSEX]]
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ຣອຍເຕີ]]'''===
* [[ດັດຊະນີ ຣອຍເຕີ CRB]]
 
ຜູ້ສະໜອງ: '''===[[ກຸ່ມ ມາກິດຈຳກັດ]]''' (Markit Group Limited)===
* [[ດັດຊະນີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນໂດຍຊັບສິນ]] (ຊື່ຫຍໍ້ແມ່ນ ABX)
* [[CDX]] / [[iTraxx]]
 
 
==ອ່ານເພີ່ມ==
໒.໑໐໙

edits