ເງິນ: Difference between revisions

no edit summary
(ໂຣບົດ ພວມເພີ່ມ: mdf:Ярмакт)
No edit summary
ເງິນ (ພາສາອັງກິດ:money) ແມ່ນ ສິ່ງໃດກໍ່ຕ່າງ ທີ່ ຖືກຍອມຮັບໃນການຊຳລະ ຕໍ່ ການສະໜອງຖືກຍອມຮັບໃນການຊຳລະຕໍ່ການສະໜອງ [[ສິນຄ້າ]], [[ການບໍລິການ]].<ref>{{cite book |title=The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (Alternate Edition) |last=Mishkin |first=Frederic S. |authorlink=Frederic Mishkin|year= 2007|publisher=Addison Wesley |location=Boston |isbn=0-321-42177-9 |pages=8 }}</ref> ການນຳໃຊ້ຫຼັກ ຂອງ ເງິນ ລວມມີ [[ໂຕກາງໃນການແລກປ່ຽນ]], [[ຫົວໜ່ວຍຄຸນຄ່າ]], ແລະ [[ການສະສົມຄຸນຄ່າ]].<ref name="mankiw">{{cite book |title=Macroeconomics |last=Mankiw |first=N. Gregory |authorlink=N. Gregory Mankiw |year=2007 | edition=6th |publisher=Worth Publishers |location= New York |isbn=0-7167-6213-7 }}</ref>. ເງິນ ລວມເອົາທັງ [[ເງິນຕາ]] ທີ່ຈໍລະຈອນໃນ [[ເສດຖະກິດ]], ແລະ ຫຼາຍໆຮູບແບບຂອງ [[ເງິນຝາກ]]ເຊັ່ນ [[ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ]], [[ເງິນຝາກອອມ]]ແລະອື່ນໆ. ໃນ ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ເງິນຕາ ແມ່ນ ອົງປະກອບຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງ [[ປະລິມານເງິນ]]. ເງິນ ບໍ່ແມ່ນ [[ຄຸນຄ່າ (ເສດຖະສາດ)|ຄຸນຄ່າ]] ທີ່ ແມ່ນ ອົງປະກອບພື້ນຖານ ໃນ [[ເສດຖະສາດ]]. ເງິນ ແມ່ນ ເປົ້າໝາຍສຶກສາຫຼັກ ໃນ ເສດຖະສາດ ແລະ ແມ່ນ ສິ່ງເຮັດໃຫ້ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ການແລກປ່ຽນ ໃນ [[ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ]] ສູງຂຶ້ນ. ເງິນ ຖືວ່າ ແມ່ນ ສິ່ງສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ແລະ [[ການແບ່ງງານ]] ໃນ [[ເສດຖະກິດ]].<br />
ເງິນ ນີ້ ຖິ້ມໃສ່ຫອຍໆຫງາຍ ຖິ້ມໃສ່ຫຍ້າໆຕາຍ ຖິ້ມໃສ່ນາຍຫົວປັກຫົວປັ່ນ
 
{{ເສດຖະສາດມະຫາພາກ}}
160

edits