Difference between revisions of "ນົກແກ້ວ"

no edit summary
(ນົກແກ້ວ ເປັນນົກທີ່ມີສົບແດງໃຫຍ່ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຂົນສີຂຽວທົ່ວຮ່າງກາຍ)
 
ເປັນນົກທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນໃນ ສ ປ ປ ລາວ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີຫວງຫ້າມປະເພດ II ຂອງ CITES ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງນົກຊະນິດນີ້ ນັບມື້ນັບຫນ້ອຍລົງ
ທັງນີ້ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າມີການລ່າເພື່ອນຳມາເປັນສັດລ້ຽງ ແລະ ຄ້າຂາຍ.
{| class="wikitable"
|-
! ຊື່ວິທະຍາສາດ !! Psittacula eupatria
|-
| ອານາຈັກ || Animalia
|-
| ໄຟລຳ || Chordata
|-
| ຊັ້ນ || Aves
|-
| ອັນດັບ || Psittaciformes
|-
| ວົງ || Psittacidae
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
໒໙

edits