Difference between revisions of "ໂທລະຄົມມະນາຄົມ"

no edit summary
(ໂຣບົດ ພວມແປງ: zh:遠程通信)
* ຄື້ນວິທະຍຸ ມີການສັ່ນໄກ່ວໄປຕາມລັກຊະນະຂອງການໄຫລຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເຂົ້າໄປໃນຄົດລວດ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີການສັ່ນໄກ່ວໄປຕາມການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຊື່ງມີຈັ່ງຫວະຂອງການໄກ່ວ ຖີ່ຫລາຍ ຫລື ຖີ່ໜ້ອຍ <br /> ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ(ຂື້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າ: ຖ້າເຂັ້ມຫລາຍຈະມີຄວາມຖີ່ສູງ) ຈາກລັກຊະນະດັ່ງກ່າວມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນໄກ່ວດັ່ງກ່າວ ອອກເປັນຍ່ານຄວາມຖີ່ ດັ່ງສະແດງໄວ້ໃນບົດຂ້າງເທິງນີ້
* ຄື້ນວິທະຍຸ ມີການກະຈາຍຂອງ ທົ່ງແມ່ເຫລັກ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າ ທີ່ມີທິດທາງ ການກະຈາຍ ຕັ້ງສາກກັນເປັນມູມ 90 ອົງສາ ຊື່ງເອີ້ນວ່າທົ່ງແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າ ສາມາດກະຈາຍອອກໄປໃນອາກາດ ແລະ ສາຍນຳຕ່າງໆໄດ້ ເອີ້ນວ່າ<br /> ສື່ຊັກນຳ ຫລື ຕົວກາງ(Media) ຈາກລັກຊະນະດັ່ງກ່າວມະນຸດໄດ້ຈັດແບ່ງຂົ້ວ ຂອງການກະຈາຍຄື້ນ ດັ່ງກ່າວອອກເປັນ ສອງຂົ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ທາງນອນ(Horizontal Polarization)ແລະ ທາງຕັ້ງ(Vertical Polarization).
 
== ດູເພິ່ມ ==
 
 
*[[ລາວໂທລະຄົມ]]
 
 
[[af:Telekommunikasie]]
໗໖

edits