Difference between revisions of "ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ"

no edit summary
(ໂຣບົດ ພວມເພີ່ມ: arz:اقتصاد السوق الحر)
ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແມ່ນhello ລະບົບເສດຖະກິດປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍ, ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນໄປຕາມ ກົນໄກເສລີອີງໃສ່ລາຄາໃນຕະຫຼາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີປະເທດໃດ ທີ່ມີຕະຫຼາດເສລີສົມບູນ, ໂດຍທົ່ວໄປ ຕະຫຼາດເສລີ ມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອສະແດງເຖິງ ຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເສລີໃນລະດັບສູງໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ [[ສະຫະລັດອາເມລິກາ]], [[ສະຫະພາບເອີຣົບ]] ເປັນຕົ້ນ.
 
 
Anonymous user