Difference between revisions of "ສົນທະນາ:ປະເທດໄທ"

ເມື່ອອາທິດທີ່ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາດັດແກ້ໃໝ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນ ເພາະເວລາມັນເດິກຫລາຍ ຈຶງບໍ່ທັນເຮັດແລ້ວ ແລະກໍ່ບໍ່ມີເວລາເພາະຕ້ອງເຮັດການບ້ານ ດ໋ຽວຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ.
:: ຂອບໃຈຫຼາຍໆ. ຂໍໂທດທີ່ຕອບຊ້າ ເພາະຫາກໍ່ກັບມາ ແຕ່ໄປວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ([[User:Tuinui|Tuinui]] ໐໓:໕໙, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໗ (UTC))
 
== ປະເທດໄທ ບໍ່ມີຄຳຂວັນ. ==
 
"ຊາດ ສາດສະໜາ ພະມະຫາກະສັດ" ນັ້ນແມ່ນສະຖາບັນສູງສຸດທີຄົນໄທໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ. ບໍ່ແມ່ນຄຳຂວັນ.
 
ປົກກະຕິ ດ້ານເທິງຂອງໜັງສືລັດຖະການຂອງລາວຈະມີຮູບແບບດັງນີ້.
(ເຄື່ອງໝາຍຊາດ)<br/>
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ <br/>
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ <br/>
 
ແຕ່ໃນໜັງສືຣາຊະການໄທບໍ່ມີ. ມີແຕ່ເຄື່ອງໝາຍຊາດ (ກາຄຣຸດ) ເທົ່ານັ້ນ.
໑໓໖

edits