Difference between revisions of "ໜ້າຫຼັກ"

no edit summary
! <h2 style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">ຕ້ອນຮັບ</h2>
|-
|style="color:#000;"| [[ຮູບ:WikiWikipedia-logo.png|120px|right|ຂໍຕ້ອນຮັບສູ່ວິກີພິເດຍພາສາລາວ !!]]
ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາລານຸກົມພາສາລາວ ທີ່ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານຈະນຳມາສະເໜີ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນລາວຜູ້ອື່ນ ໆ. "ສາລານຸກົມພາສາລາວ ສ້າງໂດຍມະຫາຊົນ ແລະເພື່ອທຸກ ໆ ຄົນ". ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງ ວິກີພິເດຍ ພາສາອື່ນໆ ເຊັ່ນ [[:th:|ພາສາໄທ]], [[:eo:|ພາສາເອັສເປຣັງໂຕ]], [[:fr:|ພາສາຝະລັ່ງ]] ຫຼື [[:en:|ພາສາອັງກິດ]] ໂດຍສຶກສາແນວທາງ ເພື່ອທຳການຂຽນ ຫຼືແປເປັນພາສາລາວ ແລ້ວເອົາເຂົ້າໄວ້ໃນ ວິກີພິເດຍ ພາສາລາວແຫ່ງນີ້.
|-
໑,໕໗໖

edits