Difference between revisions of "ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ"

no edit summary
'''ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ '''{{spaces}}ແມ່ນ ລັດຖະມົນຕີທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ໃນ [[ຄະນະລັດຖະບານ]] ຫຼື [[ສະພາລັດຖະມົນຕີ]]. ເປັນ ຫົວໜ້າ[[ອົງການບໍລິຫານ]] ເຊິ່ງແມ່ນ ໜຶ່ງໃນ[[ສາມອຳນາດລັດ]] ຄື [[ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ]], [[ອຳນາດຕຸລາການ]] ແລະ [[ອຳນາດບໍລິຫານ]].
 
== ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆຢູ່ລາວ ແຕ່ ປີ 1945 ==
 
:[[ພະຍາ ຄຳມ້າວ ວິໄລ]] (12 ຕຸລາ 1945) (ລັດຖຸະບານຊົ່ວຄາວ)
໑.໕໗໖

edits