Difference between revisions of "ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Tuinui"

:This is updated version on English Wikipedia --[[User:ກາຍ|<span style="color:orange">ກາຍ</span>]] | [[User talk:ກາຍ|<span style="color:green">ສົນທະນາ (Discuss)</span>]] ໐໙:໑໙, ໑໕ ມີນາ ໒໐໐໘ (UTC)
:: Thanks ກາຍ...([[ຜູ້ໃຊ້:Tuinui|Tuinui]] ໑໓:໐໘, ໑໕ ມີນາ ໒໐໐໘ (UTC))
 
== ແກ້ ພ.ສ. ເປັນ ຄ.ສ. ໃຫ້ແລ້ວ ==
 
ຕາມທີທ່ານໄດ້ຂໍຮ້ອງຊ່ວຍດັດແກ້ ພ.ສ. ເປັນ ຄ.ສ. ຢູ່ [[ໄກສອນ ພົມວິຫານ]] ຂ້ອຍຈຶ່ງແກ້ໃຫ້ແລ້ວ </br>
ຖ້າທ່ານພົບເຫັນບົດຄວາມທີ່ເປັນແນວນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານຄຳນວນໂດຍການນຳ ພ.ສ. - 543 = ຄ.ສ. </br>
ເຊັ່ນ ພ.ສ.2551 - 543 = ຄ.ສ.2008 --[[ຜູ້ໃຊ້:Natrakcherry|Natrakcherry]] ໐໙:໓໘, ໑໖ ມີນາ ໒໐໐໘ (UTC)
໑໓໖

edits