ປະກອບສ່ວນ

໒໘ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໒໗ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໒໕ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໒໒ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໒໑ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໑໘ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໑໖ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໑໕ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໑໒ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໘ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໒ ພະຈິກ ໒໐໐໙

໓໐ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໘ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໗ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໖ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໕ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໔ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໓ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໒ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒໐ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໑໕ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໑໒ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໑໐ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໘ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໗ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໕ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໓ ຕຸລາ ໒໐໐໙

໒ ຕຸລາ ໒໐໐໙

ເກົ່າກວ່າ ໕໐