ເສັ້ນຜົມ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ຜົມ)

ຜົມ ຫຼື ເສັ້ນຜົມ ແມ່ນເຊລູນທີ່ຕາຍແລ້ວ ໂດຍປົກກະຕິຜົມມັກຍາວປະມານເດືອນລະ 1 ຊມ.[ຕ້ອງການອ້າງອີງ]ແລະມີອາຍຸເຖິງ 7 ປີ[ຕ້ອງການອ້າງອີງ] ແຕ່ຈະຫຼົ່ນ ປະມານ 100 - 150 ເສັ້ນຕໍ່ມື້[ຕ້ອງການອ້າງອີງ].

ພາບຕັດຂວາງຂອງເສັ້ນຜົມ

ອ້າງອີງEdit