ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ສູວັນນະກອນ ເປັນນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລ ໄຊຈຳປາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ປາກເຊ ມື້ນີ້ເຂົ້າ ອີນເຕີເນັດ ເລີຍມາເຫັນເວັບຂອງ wikipedia ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍເກັ່ງເລື່ອງພາສາອັງກິດເລີຍ,