ປະເທດຊອກຊີ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ປະເທດຈໍຣ໌ເຈຍ)

ປະເທດຊອກຊີ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອລີລາຊີ.

ປະເທດຊອກຊີ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ