Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.

ບລອກ(Blog) ຫຍໍ້ມາຈາກຄໍາວ່າ ເວັບລອກ(Web Log) ແມ່ນເວັບໄຊຕ໌ ທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ ບັນທຶກປະຈໍາວັນ, ຂ່າວສານ, ບົດຄວາມກ່ຽວກັບເຫດການໃດຫນຶ່ງ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ.

ເນື້ອໃນຂອງບລອກ ຈະປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ້າງບລອກ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນບລອກ(Blogger) ງ່າຍໃນການສ້າງບົດຄວາມ ກວ່າການສ້າງເວັບໄຊຕ໌ດ້ວຍພາສາ HTML.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກEdit