ນັກແຕ່ງ

ຜູ້ທີ່ຊຳນານໃນການແຕ່ງ ອາດຈະແມ່ນ ເພງ ຫຼືກາບກອນ ແລະກະວີຕ່າງໆ

ຈຳປາດຽວກັນ 
                      ຈັງຫວະ ສະໂລວ໌ ໂບເຣໂລ 
                          ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງໂດຍ: ຈັນທະບູນ ແກ້ວມາລາວົງສ໌ 

1/ດອກຈຳປາ ມາລາຫອມກິ່ນທົ່ວລາວ ທົ່ວແຄ້ວນແດນດ້າວ ຊາວລາວຖນອມຮັກສາ ແມ່ນຊາຕອື່ນນັ້ນ ຈະກ່າວຂວັນປະນາມນິນທາ ສົມຍາ ນາມວ່າ ລັ່ນທົມ ຣະທົມໝົ່ນໝອງ

2/ດອກຈຳປາ ລ້ານນາລ້ານຊ້າງກ່ອນນັ້ນ ເຄີຍຄູ່ຄຽງກັນ ຮັກແພງຮ່ວມກັນປອງດອງ ເປັນດັ່ງສາຍໃຈ ສັມພັນເປັນພີ່ເປັນນ້ອງ ລ້ວນແຕ່ຊາວລາວທັງຜ່ອງ ຮ່ວມທ້ອງພໍ່ແມ່ດຽວກັນ

R/ເຄີຍໄດ້ຢູ່ ເປັນລາວຮ່ວມກັນທັງຊາຕ ເສຊຖາທິຣາຊ ກະສັຕກ້າເກັ່ງຣາຊັນ ລ້ານຊ້າງລ້ານນາ ຈຳປາຕົ້ນດອກດຽວກັນ ເຄີຍຮ່ວມສາບານ ຈະຮັກກັນຊົ່ວຟ້າສລາຍ

4/ດອກຈຳປາ ມາລາຫອມກິ່ນທົ່ວແດນ ແມ່ນໄກສຸດແສນ ຕ່າງແດນຄິດເຖິງບໍ່ຫາຍ ຖນອມເຈົ້າໄວ້ ຕຼາບຈົນຊົ່ວຊີວາວາຍ ຮັກລົ້ນດວງໃຈ ດອກໄມ້ປະຈຳຊາຕລາວ….

Sydney AUSTRALIA 02/04/2010 www.Sevenupband.com / Sevenupband@gmail.com