ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເກີດວັນທີ່ 10 ພະຈິກ ຄ.ສ 1945,

ສະຖານທີ່ເກີດ: ແຂວງຫົວພັນ, ສປປ ລາວ.

ສະຖານະພາບ: ສົມລົດກັບ ທ່ານ ນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ, ມີບຸດ 3 ຄົນ.

ສາສະໜາພຸດ: ພຸດ.

ຕຳແໜ່ງປັດຈຸບນັນ: ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການສຶກສາແກ້ໄຂ

ປະສົບການແກ້ໄຂ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແກ້ໄຂ

ພາສາຕ່າງປະເທດແກ້ໄຂ

ແຫຼ່ງອ້າງອີງແກ້ໄຂ

1. https://www.facebook.com/362412390628712/posts/522544847948798/