ຊານຕາ ຄລອດສ

ຊານຕາ ຄລອດສ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ແຊນທ໌ ນິໂຄລາສ ,ແຊນທ໌ ນິກ, ຄຣິສ ຄຣິງເກີ, ບິດາແຫ່ງຄຣິດສມາສ ຫລື ເອີ້ນງ່າຍໆວ່າ ຊານຕາ (ຊານທີ ໃນພາສາ ຮີເບີໂນ ອັງກິດ) ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນແຫ່ງວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົກ ຜູ້ທີ່ນຳເອົາຂອງຂັວນມາສູ່ເດັກນ້ອຍທີ່ປະພຶດດີ ໃນຄືນຄຣິດສມາສ ອີບ ຫລື ຄືນກ່ອນວັນຄຣິດສມາສ ວັນທີ 24 ທັນວາ ແລະ ຕອນຮຸ່ງເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ທັນວາ ກໍຄືວັນບຸນຄຣິດສມາສ ນັ້ນເອງ.

ຊານຕາ ຄລອດສ
MerryOldSanta.jpg

ຄສ 1881 ແຕ້ມໂດຍ Thomas Nast