ຈັງຫວັດໄຊຍະພູມ

ຈັງຫວັດໄຊຍະພູມ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ.