ຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ

ຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ.