ຈັງຫວັດອຸໄທທານີ

ຈັງຫວັດໃນປະເທດໄທ

ຈັງຫວັດອຸໄທທານີ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກກາງຂອງປະເທດໄທຈັງຫວັດໜຶ່ງ.