ຈັງຫວັດອຸຕະຣະດິດ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ຈັງຫວັດອຸຕະລະດິດ)

ຈັງຫວັດອຸຕະຣະດິດ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.