ຄອງ ຈັນດາວງ

ຄອງ ຈັນດາວງ (28 ມັງກອນ 1908 - 31 ພຶດສະພາ 1961) ນັກໂທດການເມືອງ ໃນລັດຖະບານ ສະຫຼິດ ທະນະລັດ ເຈ້າຊອງຄຳເວົ້າ "ຜະເດັດການຈົງພິນາດ ປະຊາທິປະໄຕຈົງຈະເລີນ"